vilse å vilse

 
d finns ju olika grader
 
av vilsenhet
 
 
alltfrån att du
 
inte vet vart du är
 
å vart du är på väg
 
 
lr att du vet
 
vart du är
 
å vart du är på väg
 
 
fast du vet inte
 
hur du ska komma dit
 
 
du kan vara vilse
 
i skogen
 
 
du kan vara vilse
 
i en stad
 
 
fast d värsta är nog
 
om du är helt
 
vilse i livet
 
 
take care
 
 
å se till att ha
 
bra på fötterna
 
å i magen
 
 
 
när du beger dig
 
oavsett målet
 
 

balbilar

nå jo
 
 
d finns
 
 
balbilar
 
 
åsså finns
 
 
d balbilar
 
 
 
 
åsså finns
 
 
ju den s.k mormorbilen
 

RSS 2.0