längd lr kvalitet i (o)takt


livslängden har ökat

å ökat
har livskvaliteten

ökat i samma takt?
RSS 2.0